Deze voorwaarden zijn van toepassing op het plaatsen van reacties op www.Gratisvoormannen.nl
 
  Een reactie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen. Voldoet deze niet aan de onderstaande voorwaarden dan heeft Gratisvoormannen.nl het recht deze zonder opgaaf van reden te verwijderen.

  Om de reacties beschaafd, informatief, aangenaam en interessant te houden, hebben wij gebruiksvoorwaarden / gedragsregels opgesteld waaraan iedere bezoeker van www.Gratisvoormannen.nl zich dient te houden.

  Wie een reactie plaatst is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij op www.Gratisvoormannen.nl plaatst of heeft geplaatst. Gratisvoormannen.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken gebruikers te waarschuwen en tijdelijk of definitief de toegang tot de reacties van www.Gratisvoormannen.nl te ontzeggen door middel van een IP-ban, hun bijdragen in te korten, te censureren, te anonimiseren en/of te verwijderen.

  Als gebruiker sta je toe dat de door jouw opgegeven informatie en jouw IP-adres bij registratie en iedere post in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt in beginsel niet zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij politie of justitie hierom vraagt, de rechter dat beveelt of er evident sprake is van onrechtmatig gedrag op de reactiepagina's van www.Gratisvoormannen.nl. Gratisvoormannen.nl is niet verantwoordelijk als deze gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

  Dit reactiedeel is bedoeld voor bezoeksters en/of bezoekers, die een informatieve reactie willen geven en uit eigen ervaring schrijven over een product/dienst of prijsvraag wat zij hebben aangevraagd of waar zij aan hebben meegedaan via www.Gratisvoormannen.nl. Voorwaarden is dat deelname of aanvragen van producten of diensten of prijsvragen via onze website zijn gebeurd en men voldoende kennis heeft genomen van de voorwaarden die gesteld worden aan de deelname of aanvragen. De geplaatste reactie is informatief en een gepaste aanvullen op het onderwerp.

  Smaad of veronderstellingen plaatsen omtrent een product/prijsvraag in de reacties zonder enige onderbouwing, kennis te hebben genomen van de websitetekst en/of voorwaarden of ervaring met het product/dienst of prijsvraag wordt door ons verwijderd en kan uiteindelijk leiden tot een IP-ban.

  Als bezoeker gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en gedragsregels.
   
 1. Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken.
   
 2. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
   
 3. Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.
   
 4. Het gebruik van meer dan één (1) gebruikersnaam en/of in combinatie van het gebruik van meerdere e-mailadressen is niet toegestaan.
   
 5. Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie en in uitzonderlijke gevallen andere derden worden verstrekt.
   
 6. Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.
   
 7. Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten al dan niet door gebruik te maken van hyperlinks naar websites.
   
 8. Bijdragen mogen niet te lang zijn en maar één (1) keer worden geplaatst.
   
 9. Belastende uitlatingen dienen altijd te worden onderbouwd. Indien er een schuldvraag wordt geplaatst zonder onderbouwing of deze klopt niet dan wordt deze per direct verwijderd.
   
 10. Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en smileys.
   
 11. Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen.
   
 12. Gebruikers van het forum dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.
   
 13. Het is gebruikers niet toegestaan bestellingen te plaatsen. Opmerkingen als o.a. ik wil dit graag proberen of ik ben erg geinteresseerd hierin worden verwijderd. Bestellingen, deelname en aanvragen dienen te gebeuren via de hyperlinken vermeld in de geschreven artikelen bovenaan de pagina.
   
 14. Het is gebruikers niet toegestaan bijdragen of topics op het forum te plaatsen die niet met een onderwerp te maken hebben.
   
 15. Indien je een vraag stelt ben je verplicht het vinkje 'Stuur mij bericht van nieuwe reacties op dit topic' aan te vinken. Indien je vragen stelt en je niet abonneert op de antwoorden. Kan je reactie verwijderd worden. Mailtjes opzeggen met antwoorden en reacties uit een bepaald topic kan elk moment d.m.v. een afzeglink in de ontvangen berichtmailtjes van Gratisvoormannen.nl.
   
 16. Reacties zoals o.a. ik win nooit wat of ik ben heel erg zielig of ik wil graag winnen hebben geen informatieve bijdrage en worden verwijderd.
   
 17. Reacties die vol met taalfouten staan worden door ons aangepast indien de reactie informatief is of geheel verwijderd als deze geen infomatieve bijdrage leveren aan het onderwerp.
   
 18. Het is gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van proxy's en tijdelijke e-mailadressen (zogenaamde tempmail).
   
 19. Gebruikers zullen zich in een discussie beperken tot het onderwerp.
   
 20. Gebruikers van het reactiegedeelte op www.Gratisvoormannen.nl verklaren akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden. Contact kan worden opgenomen met: info [a] Gratisvoormannen.nl